Ngàn năm mới có cảm giác ngây thơ vãiii chưởng thế này !

 Em đố chàng cái nhé Tại sao mình yêu nhau  Giữa Biển người xa lạ Mà không ai khác nào ? 

Em đố chàng cái nhé
Tại sao mình yêu nhau 
Giữa Biển người xa lạ
Mà không ai khác nào ?

Đừng gãi đầu đau khổ
Chuyện đó dễ quá mà
Tại hai mình có nợ
Nên gặp là không xa!

Em đố chàng câu nữa 
Dễ hơn cái câu đầu
Thế tại sao Thuyền nọ
Nhọc lòng lướt bể dâu ?

Ôi , sao chàng bí bách 
Đó đâu mẹo gì nào 
Như nắng lên hôm bữa
Khiến mình say rồi yêu!

Hỗ trợ viên

(028).226.77774 hotro@shopxanh.com